Tuesday, March 28, 2023

რუსუდან გიგაშვილის მექსიკური მედია ტური და საქართველოს სასურსათე წარმოების შეფასება - პოსტი VI

რუსუდან გიგაშვილი სოფლის მეურნეობის სისტემების ექსპერტი და აგროჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეა. ის უკვე რამდენიმე ათეული წელია სოფლის მეურნეობის სფეროში მოღვაწეობს და ამ დროის განმავლობაში მისი გაკეთებული საქმე მნიშვნელოვან ფერმერულ მიღწევებს დაუკავშირდა. მმართველობით თანამდებობებსა და პროექტის ხელმძღვანელ პოზიციებზე თავს უყრიდა ისეთ საერთაშორისო პროექტებს, როგორიცაა ბანა სოფლად, ახალგაზრ ლიდერებ მასტერკლასე აგროჟურნალისტიკაში, გროჟურნალისტ საერთაშორი ფედერაცი სტრატეგი საბჭო, ფერმერ სოციალუ მედია, ასოციაციამომავლ ფერმერი კიდ მრავალი 

დღეს რუსუდანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის შეფასებას აგროჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მხრიდან აგრძელებს. Მას ობიექტურად აქვს საშუალებამოვლენები სამეურნეო ბირთვის გარედან შეაფასოს და კვე რგად ნობი ეროს ახებ საუბროს, აიახოს ექორის რებრუნვა, ანვითაების მპი, ახელწიფო რიორიტეების იმართლე ეაასოს ათი ონივრულობა.  


აქართველო პატარა წარმოების ქვეყანაა და სოფლის მეურნეობის განვითარების მნიშვნელოვან საფეხურზე დგას. აქტიურობა პიკს უახლოვდება, სფერო ინტუიციურად ცდილობს დაიჭიროს პოლიტიკურად სწორი პოზიციები. უსუდანი ამ პროცესის შეფასებაში დამეხმარა. მასთან მექსიკის აგროჟურნალისტთა კვირეულზეც ვისაუბრეთ, რომელიც გასულ თვეში შედგა. 


მექსიკა ამოქმედებულია მძლავრი მექანიზმებით და სოფლის მეურნეობი საექსპორტო მოცულობებით. ის საქართველოზე ბევრად დიდია და ტექნოლოგიურადაც განსხვავებული. ექსიკაში ყურადღებას აქცევენ როგორც ტრადიციულ ისე საერთაშორისო ბესტსელერ პროდუქტებს. ანამშრომლობენ მაღალი განვითარების ვროპულ და ამერიკულ ქვეყნებთან. რუსეთის ნაცვლად, ამერიკის მეზობლად ყოფნა მექსიკისთვის მეტად სასიკეთო გამოცდილებაა, ვიდრე მუდმივი თავდასხმის შიში და მეტად მშვიდია.


რუსუდანი ცოტა ხნის წინ მექსიკაში აგროჟურნალისტთა გაცნობით ტურს დაესწრო, რის შემდეგაც გადავწყვიტე მიმოხილვა გაგვეკეთებინა, რა დროსაც საინტერესო შეფასებებამდე მივედით, განვითარების გზებიც დავინახეთ და რამდენიმე მიმდინარე ამბავი შევაჯამეთ. 


თუკი წლების განმავლობაში ჩართულობის ინტერესი ნაკლები იყო, დღეს სოფლის მეურნეობაში ჩართულობის ინტერესი მაღალია. ერთი მხრივ, ეს ინტერესი გამოიწვია ხელისუფლების მიერ დეკლარირებულმა ორიენტირებმა, მხარდამჭერმა კამპანიებმა, დონორების მხრიდან წამოსულმა მხარდაჭერამ. ვაქვს დიდი მოლოდინი და არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ენთუზიაზმით მოდიან, მაგრამ შემდეგ აწყდებიან ბევრ პრობლემას, რაც სისტემური პრობლემებია: მიწა, ირიგაცია, კულტურის წარმოების მთლიანი ჯაჭვის მხარდაჭერა, სიღრმისეული ანალიზი, კონკურენცია. 


მეგობარი ქვეყნებ რო ავიღო, ნებისმიერ დონორ ორგანიზაცი უყურებ სახელმწიფ პოლიტიკა, რა არი ერთგვარ მაჩვენებელ საი მიდი დარგი პრიორიტეტებ. უკ სახელმწიფ პოლიტიკ არი შედეგზ ორიენტირებულ, დონორსა ვე მოვთხოვ რამი დათმობა, - მითხრ რუსუდანმ 


აგროჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მომხმარებლის ქცევას აფასებს. მისი თქმით პროდუქტს უფრო მეტად გაუაზრებლად, ინერტუალად ყიდულობენ. მომხმარებელი დაინტერესებული არ არის შემადგენლობით და სიჯანსაღით, არჩევანს ხშირად კონკურენტული ფასით აკეთებენ, არადა ამ დროს, დახლის მრავალფეროვნებაში დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია და ამაში სახელმწიფოს მხირდან კამპანიებით პერიოდული მხარდაჭერა სჭირდება.


აქართველოს, როგორც ნიშური პროდუქტის მწარმოებელი ქვეყნის როლს რუსუდანი პერსპექტიულად აფასებს და ამბობს, რომ დაბლობში ეკოლოგიური პრობლემები ეკო პროდუქტის წარმოებას ეჭვქვეშ აყენებს, თუმცა მაღალმთიან რეგიონებში სოფლებში არსებული მეურნეობების ოვ და ანდრტზე დავანა ენდიების ით, სტრატეგულად ორ ანად ახება 


თუ გადავხედავთ მსოფლიო გამოცდილებას, ნიშური პროდუქტი კონვენციურს ხელს ნამდვილად არ უშლის. ეწარმეს ერთი და იგივე პროდუქტი შეგიძლია აბსოლუტურა ნიშური ხაზით ჰქონდეს და ამავდროულად ინდუსტრიული ხაზით, ერთმანეთს ნამდვილად არ გამორიცხავს, უბრალოდ, როდესაც ნიშურზე ვსაუბრობთ, საჭიროებს უფრო მიზანმიმართულ მარკეტინგულ შრომას, შეფუთვებს, უფრო მეტად ჩართვას მარკეტინგული მხრისა და ბრენდინგის. სე რომ, აქცენტი მეტი ცნობადობისკენ, ხოლო ინდუსტრიულის შემთხვევაში უფრო მეტად ტექნოლოგიებსა და მოცულობებზე აქცენტი. ერთი მეორეს ხელს აბსოლუტურად არ უშლის”, - მითხრა რუსუდანმა.  


ქართულ პროდუქტზე საუბრისას ორივეს სურვილების დიდი ასპარეზი გაგვეხსნა. Რა კარგი იქნებოდა ევროკავშირის სუპერმარკეტებში უფრო დიდი მოცულობით ვიყოთ წარმოდგენილი, კონტინენტს მიღმა ექსპორტის შესაძლებლობები კი უფრო მეტ ადამიანს მოიცავდეს, ვიდრე მხოლოდ ქართული სათვისტომოებია. ქართულ პროდუქტს ხომ დიდი შესაძლებლობები და გამართვის პროცესში მყოფი ლოჯისტიკური გზები მომავალ წარმატებას უმზადებ, მა ერთი მხრივ სასურველს, ხოლო მეორე მხრივ მიუწვომელ ხდის. ხოელი მყიდვეისგან რთული პროუქტით დაინტერსებას მხარს მასშაბური კამპნიები დაუჭერდა, მელიც სამწუხარო, ერ ჩანს. აფლი, ტყის არამექნული პროდუქტები, მემცენაეობის ორადი გადამუშვების პროდუქტები, გაინული ენრა და ბოსნელი ამ დროსთვი უკვე ადაპტიებული პროდუქტებია, როელსაც ევოპლი და ამეიკელი მომხმაებელი ენგან ღებს, თუმც უფრ დიდი დოლათის შემომტანი, შეუთული აცალო პროუქცია საქართვლოდ ჯერ მცირე რაოდნობით გაის და ოცვის ეალიც ატარაა. 


ქართული პროდუქტი საქართველოშივე ხვდება წინაღობებს გაყიდვის დროს. მასშტაბურ სარეალიზაც ქსელებ მეპატრონეე მნიშვნელოვ პირობე უდებ შეთანხმება მეწარმეებს, რომლებს მათთ ნაწარმ განთავსე სურთ. შორ განთავსებ საფასური, მიწოდებ უწყვეტობა, პირგასამტეხლო, სამომხმარებ ჯარი .შ. ქსელ ინტერესე დაცუ გვაქ თუმ დანარჩე მდგენე ნაწილები, როგორიც მეწარმე, დისტრიბუცია, მომხმარებე ის დაუცველე არი საერ სარეალიზაც ბაზ პერსპექტივაში.  


მომხმარებლის ხმა არ მიდის ქსელიდან მეწარმემდე. Სახელმწიფო არის და უნდა იყოს ინტერესების გამტარებელი. საჭირო მომხმარებელ გაიზარდოს, მაგრ თავისთავ გაიზრდე ამა იმუშა მეწარმემ, მარკეტმა, სახელმწიფომ, გახდ უფ მომთხოვნი, კრიტიკუ კარ შემფასებელი”, - მითხ რუსუდანმა. 

ეკოსოფელი საქართველო - ამბავი ენთუზიასტებზე, რომლებსაც ნინიგორში ერთად დასახლება სურთ

ეკოსოფელი თვითკმარი თემია, რომელიც თავისი ცხოვრების წესით, ბუნებრივ გარემოსთან ჰარმონიულად თანაცხოვრობს. მსოფლიოში 10 000-ზე მეტი ეკოსოფელია...