Saturday, January 14, 2023

Რით ეხმარება “აწარმოე საქართველოში” მეწარმეებს - პოსტი V

2015 წელს პროგრამააწარმოე საქართველობიზნ იდეების დაინანსებ პროექტი ამაცხადა და ნაცხადე სრულიად ქართველოს მასშტაბით მიიღო. ასეულბით მცირ ბიზნესის მსრველ ან უკვე ამოცდილმა მწარმოებელმა, ბიზნესის წარმოების მასშტაბის გაფაროებისთვის განაცხა შეიტანა და 5-დან 15 000 ლარამდე ფინანსება იღ. დღე ეს თანხა 30 000 ლარამდე გაზრდილ, მოიცავს გადამუშავების, ემფუთვ, შენობა ნაებბებისა და მაკეტინგული მიმათულებები ნანსურ ტექნიკურ ხარდაჭერას.

2015 წელს გამოცხადებული კონკურსის ერთ-ერთი პირველი მონაწილე დაკა ბერძენიშვილი იყო, რომელიც საკონკურსო წლისთვის ჩირის ნაწარმის გაკეთებას აპირებდა და სწორედ ამ დროს საშუალება მიეცა გამოცხადებულ კონკურსში მიეღო მონაწილეობა. მიკრო მეწარმისთვის ეს პროექტი ხელსაყრელი იყო, რადგან ბიზნესის სამყაროში პირველი ნაბიჯების გადადგმა გამარჯვებული პროექტით უფრო თავდაჯერებული იქნებოდა.  


თანადაფინანსების პროგრამა 90% დაფინანსებას გულისხმობდა, 10% დაკას თავად უნდა დაემატებინა. ოჯახის წევრებისა და მეგობრების დახმარებით, და ჩირის კარადაში პირვლა კივი და ანდარინი შრა. Მ შემდეგ, რაც გაიმარჯვა, ბერენიშვლი თავი ახთან და რტნიოად ქცეულ მეობლებან რთად ჩირს, უკატებს, ნჯხებსა და თხილეულს აშობს, ერ კალაად კრავს და ტურისტუ ზონებში ათავსებს


დაკა ბერძენიშვილისთვის გამოწვევა არა საკუთარი ბიზნესის აწყობა და წარმოება, არამედ მის გარშემო მცხოვრები ადამიანების, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარება გახდა. Ხიდისთავში მცხოვრები მეწარმე ქალისთვის, როგორც ინტერვიუში მითხრა, მნიშვნელოვანია მეზობლები და პარტნიორები იყვნენ საქმეში მოტივირებულები, რეალიზებული და მორგებული საკუთარი წარმოების სტანდარტს. დაკასთვის მნიშვნელოვანია, კოლაბორაციაში მყოფი სურსათის მწარმოებლები იყვნენ მზად ჰიგიენის და კანონით განსაზღვრული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.  


სკიჯის სახლი ყოველ სეზონზე ათეულობით სტუმარს მასპინძლობს და ხიდისთავში ცხოვრება უფრო აქტიურ სასიცოცხლო განზომილებაში გადაჰყავს.  


აწარმოე საქართველოსდირექტორის მოადგილე ირაკლი გაბრიაძე მეუბნება, რომ პროგრამა ყოველწლიურად ასეულობით ასეთ ბიზნესს ეხმარება. Მხოლოდ გასულ წელს თანადაფინანსების კომპონენტით 1 300-მა მიკრო მეწარმემ ისარგებლა, მათ გააფართოვეს უკვე არსებული ბიზნესი ან წამოიწყეს ახალი საქმე. ასულ წელს მსგავსი პროექტების 50% ქალების მიერ იყო შედგენილი. ეს სახელმწიფო პრიორიტეტია. Ისევე როგორც სოფლად და მაღალმთიან დასახლებებში ბიზნესის წამოწყება, ასევე შშმ პირებისა და სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ბიზნესის წარმოება. 

განაცხადების მიღება წელიწადში ერთხელ, ამჯერად მარტში გამოცხადდება


სურველს რამდენიმე კვირიანი ვადა ექნება იდეის წარსადგენად, რომელიც 500 სიტყვამდე მოცულობის ტექსტს და აღწერას უნდა მოიცავდეს, სადაც ზოგადად იქნება წარმოდგენილი იდეის შინაარსი და მისი მნიშვნელობა ბიზნესისათვის. მეწარმე პასუხს დაინტერესების შემთხვევაში მალევე მიიიღებს, რაც იმის გარანტიაა, რომ მომდევნო ტურში, იდეისთვის ხორცშესხმა ჯერ გეგმის ფორმატში, ხოლო მომდევნო ტურში რეალურად განხორციელდება.აწარმოე საქართველოშიპროგრამის კონსულტანტებთან ერთად მეწარმეები ბიზნეს იდეის განვითარებას, ბიუჯეტირებას, ფინანსური განვითარების გეგმის განსაზღვრას და საჭირო კონტაქტების მოძიებისთვის საჭირო სვლებს ისწავლიან. 

დღემდე ამ ფუნქციას ადგილობრივი ორგანიზაციები ითავსებდნენ. Წელს კი პირველად სახელმწიფო პრიორიტეტის ფარგლებში სააგენტო საკონსულტაციო საინფორმაციო ცენტრების ქსელს შექმნის, სადაცაწარმოე საქართველოშიპროექტის შესახებ მსურველ და არსებულ მოსარგებლებს სპეციალიზებული კონსულტანტები დაეხმარებიან. Სააგენტო დაეხმარება მათ საექსპორტო პროდუქციის მომხმარებელთან წარდგენაში, საერთაშორისო გამოფენებზე თუ ონლაინ სავაჭრო გვერდის საშუალებით, რომელიც ბენეფიციარებისთვის და საექსპორტო პროდუქტის მწარმოებლებისთვის არის შექმნილი, მომხმარებელსა და მწარმოებელს შორის საკონტაქტო ინფორმაციის გაცვლისა და პროდუქტის შეფასების საშუალებას იძლევა. 

დაკა თავის მეზობლებს დღემდე ეხმარებააწარმოე საქართველოშიპროგრამისთვის ბიზნეს იდეების წარდგენის საკითხებში. Მას უკვე დიდი გამოცდილება დაუგროვდა იმ ადამიანებთან მუშაობით, ვისაც მცირე ბიზნესის წამოწყება უნდა. ინტერვიუში მითხრა. Რომ, სოფლად ხალხის სამეწარმეო უნარების განვითარების დონე მაღალი არაა, თუმცა მათ შეუძლიათ მაღალი ხარისხის პროდუქტი აწარმოონ, შექმნან დოვლათი და წარუდგინონ მყიდველს, თუმცა რიგ ტექნიკურ საკითხებში გათვიცნობიერების სიმცირის გამო, ისინი ვერ მიდიან ბიზნესის წარმოების სასურველ სახემდე. რათა დაფინანსება შესაბამისად მიიღონ და მდგრადი ბიზნესები შექმნან. დგილობრივი საკონსულტაციო ცენტრების მნიშვნელობას დაკაც აღნიშნავს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ დრო და შეხვედრა ნიჭიერ პოტენციურ მეწარმეებთან, მათი აღმოჩენა. სწორ გზაზე დაყენება და სამეწარმეო სტანდარტზე ინფორმაციის მიცემა, საჭი სასურველია. დგილობრი ახალგაზრდებ შესაძლებლობე ის შეუსწავლე სწორ დანახუ არაა. მარწმუნებს, რესურ არსებობს, როგო ადამიანური, ინტელექტუალური. შვ წელიწად დაგროვილ გამოცდილებას სწო ფორმატირე ახა თაობ მეწარმემ მიტა სჭირდება. მისათვ სახელმწი პროექტ დამატებ ძალისხმე უნ გამოიყენოს.  


დემეტრე ერგემლიძე

No comments:

Post a Comment

ეკოსოფელი საქართველო - ამბავი ენთუზიასტებზე, რომლებსაც ნინიგორში ერთად დასახლება სურთ

ეკოსოფელი თვითკმარი თემია, რომელიც თავისი ცხოვრების წესით, ბუნებრივ გარემოსთან ჰარმონიულად თანაცხოვრობს. მსოფლიოში 10 000-ზე მეტი ეკოსოფელია...